انتظار می رود که در سال ۲۰۱۲ درآمد بازار لوازم جانبی مربوط به اسمارت فون ها به رقم جالب و تاثیرگذار ۲۰ میلیارد دلار دست یابد، یعنی اختصاص بیش از نیمی از ۳۶ میلیارد دلار درآمد کل این صنعت. این نتیجه با توجه به تحقیقات ABI بدست آمده است.